Stalling / Rangement de motos et scooters chez Rosa Motoren

Motor stalling

Motor stalling bij ROSA MOTOREN

Jou motor laten overwinteren bij ROSA MOTOREN? Dat kan!

De motor wordt in een verwarmde en beveiligde ruimte opgeslagen en afgedekt met een motor hoes.

De accu wordt aan een druppellader aangesloten en er wordt toevoeging bij de benzine gedaan om oxidatie hiervan te voorkomen.

In overleg kunnen ook andere werkzaamheden tijdens de stalling verricht worden tegen meerprijs.

Zodat je in het voorjaar weer direct en zonder zorgen op je motor stapt!

Stallingsvoorwaarden:

  • De motor kan gestald worden voor een periode van maximaal 12 maanden.
  • De periode wordt door de eigenaar zelf bepaald binnen deze 12 maanden.
  • De tijdsduur van de periode start vanaf het aanleveren en stopt bij het afhalen van de motor.
  • De prijs voor het stallen bedraagt € 175,- per periode per motor.
  • Betaling van de stalling geschied bij aanlevering.
  • In overleg kunnen ook andere werkzaamheden tijdens de stalling verricht worden tegen meerprijs.
  • Rosa Motoren is niet aansprakelijk voor brand en diefstal (of schade hiervan) van de motor gedurende de stallingsperiode.
  • De eigenaar dient 14 dagen voor afhaaldatum Rosa Motoren te berichten.

Rangement hivernal de motos et scooters chez Rosa Motoren dans le Limbourg néerlandais . 

Rangement moto chez Rosa Motoren. 

Laisser hiverner votre moto chez Rosa Motoren  ?  C’est possible.

La moto est rangée dans un espace sécurisé chauffé et est  recouverte d’une housse moto.

La batterie est raccordée à un chargeur et un rajout d’essence est fait pour éviter l’oxydation.

En concertation,  il est également possible d’effectuer d’autres travaux sur la moto pendant son rangement, évidemment contre une surcharge.

De cette façon vous pourrez , dés les premiers beaux jours du printemps, partir directement et sans soucis avec votre moto.

Conditions de rangement :

. La moto peut être remisée pour une durée maximale de 12 mois.
. Pendant  ces 12 mois le propriétaire peut decider de la période  de mise en dépöt.
. La période commence  avec la livraison de la moto et se termine avec son enlèvement.
. Le prix du rangement est de 175€ par période et par moto.
. Paiement du rangement à la livraison de la moto.
. En concertation et contre surcharge,  des travaux peuvent être effectués pendant le rangement.
. Rosa Motoren décline toute responsabilité en cas d’incendie ou de vol  ( ou dégâts consécutifs) de la moto durant la période de rangement. Le locataire peut de son côté assurer sa moto contre le vol et l’incendie.
. Le propriétaire avertira Rosa Motoren 14 jours avant la date d’enlèvement.